Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Μηχανισμος- Εσωτερικό Πόρτας Ασφαλείας

   Οι μηχανισμοί προστασίας για θωρακισμένες πόρτες είναι πολλά περισσότερα: μηχανισμοί ακριβείας, αξιόπιστοι και σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια σειρά λύσεων που διαφέρουν στην ασφάλεια και στην άνεση, είναι ιδανικές για
κάθε τύπο εγκατάστασης και διατίθενται σε δύο τυποποιημένα μεγέθη για να διασφαλίζεται η μέγιστη συμβατότητα.
  Στα καλύτερα συστήματα ασφαλείας, όπως π.χ. στις θωρακισμένες πόρτες, η κλειδαριά προσφέρει την αναγκαία προστιθέμενη αξία που αποτελεί τον πραγματικό πυρήνα της προστασίας χωρίς την οποία ακόμη και οι καλύτερες θωρακισμένες πόρτες γίνονται ευάλωτες.                                                                        ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ